Historie organizovaného fotbalu ve Veselí nad Lužnicí a Mezimostí začíná v říjnu 1922.

 

Velice hezky je historie klubu popsaná v knize pana Zdeňka Frimla s názvem „Historie veselského fotbalu“ a paní Heleny Tesařové, která provedla technické a grafické zpracování celé publikace.

 

V roce 1933 došlo ke sloučení SK Lužničan Veselí n L. a SK Mezimostí pod společný název: SK Lužničan Veselí-Mezimostí. Důkazem sloučení obou SK je m.j. i existence kulatého odznaku s černou hvězdou a po obvodu s názvem SK Lužničan Veselí-Mezimostí.

V rámci sjednocené tělovýchovy dochází 5. ledna 1956 ke sloučení všech tří závodních tělovýchovných jednot pod jednotný název TJ LOKOMOTIVA Veselí nad Lužnicí.

V letech 1957 až 1960 dochází k výstavbě tribuny na fotbalovém stadionu ve Veselí nad Lužnicí.